Abonamente sociale

Informatii utile

IN ATENTIA CALATORILOR

Pentru preschimbarea Abonamentului Gratuit de transport public local de care beneficiati si cu care figurati inregistrat in baza de date, va invitam la Sediul S.C. BRAICAR S.A. cu urmatoarele documente:

- xerocopie B.I./C.I., fotografie,

- xerocopie cupon/cupoane de pensie eliberate de Casa Judeteana de pensii Braila valabile pentru luna anterioara solicitarii si, daca este cazul, xerocopie decizie in cazul pensiei de urmas si decizie medicala in cazul pensiei de invaliditate

Va incadrati daca veniturile nete din pensii sunt in limita sumei de 1.000 lei/luna. Completati cererea anexata si depuneti documentele mentionate la Sediul S.C. BRAICAR S.A. din B-dul Independentei nr.10 Bloc B2 de Luni pana Vineri intre orele 8,00 - 15,00.

Va multumim si va dorim calatorie placuta cu autobuzele si tramvaiele societatii.

CONDUCEREA BRAICAR

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată S.C. Braicar S.A. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este emiterea abonamentelor de transport in mijloacele de transport ale S.C. Braicar S.A., datele fiind numele si prenumele persoanei, seria si numarul abonamentului, fotografia, seria si numarul B.I./C.I.

Sunteţi obligat(ă) furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru emiterea abonamentelor de calatorie in mijloacele de transport ale S.C. Braicar S.A.

Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a vă elibera acest tip de abonament.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. Braicar S.A. şi sunt comunicate cetăţenilor Municipiului Brăila.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul opuneţi prelucrării datelor personale care privesc şi solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. Braicar S.A. Brăila B-dul. Independenţei Bl. B2 parter Serviciul Relaţii cu Publicul sau pe e-mail publicrelation@braicar.ro . De asemenea, este recunoscut dreptul de a adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, rugăm ne informaţi cât mai curând posibil.