Situatii financiare

 

2024

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024

Situatii financiare pentru anul 2023

Raportul auditorului pentru anul 2023

Raportul administratorilor pentru anul 2023

 

2023

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 - rectificat

Situatii financiare pentru semestrul I 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023

Situatii financiare pentru anul 2022

Raportul auditorului pentru anul 2022

Raportul administratorilor pentru anul 2022

 

2022

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 - rectificat

Situatii financiare pentru semestrul I 2022

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

Situatii financiare pentru anul 2021

Raportul auditorului pentru anul 2021

Raportul administratorilor pentru anul 2021

 

 

2021

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 - rectificat

Situatii financiare pentru semestrul I 2021

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

Situatii financiare pentru anul 2020

Raportul auditorului pentru anul 2020

Raportul administratorilor pentru anul 2020

Hotararea AGA privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2020